Бъдещето-е-тук-персонализираният-подход

Въведение

В тази статия ще разгледам една много интересна тема за сравнително ново-въведения подход за лечение на болести, който адресира специфично нуждите на индивидуалния човек (Personalized medicine approach). Този подход за персонализиране прераства силно и в науката за хранене (nutritional science), където започват все повече специалисти да разбират, че за да се постигне желаният резултат трябва да се подходи индивидуално и да се обърне специално внимание на всеки човек.

Кратка История

Дълги години в основата на лечение на болестите е бил така наречения “one size fits all approach”, което най-общо казано означава, че с един определен, универсален метод се лекуват голяма група от хора. Този подход таргетира симптоматиката, а не първо-причинителя на даденото заболяване. В този контекст одобрените медикаменти са изцяло химични лекарства, които са предназначени за огромната маса от пациенти, те не са насочени и съобразени с индивидуалните нужди на всеки един човек. Именно поради тази причина, лечението с такива медикаменти е неефективно, тъй като не се взима под внимание спецификите на отделния човек.

Концепцията за персонализиран подход в здравеопазването е сравнително ново явление, като в последните между 5-10 години започва да придобива все повече популярност. Този подход адресира нуждите на всеки човек персонално като лечението е на база специализирана информация получена посредством клинични, генетични, геномни тестове и информация от околната среда, взимайки се на предвид и начина на живот на човека.

Съвременен подход в хранителните планове – Персонализирания подход в хранителната наука

Ново въведения персонализиран подход в медицината и фармацията бързо се пренася в науката за храненето и изготвянето на персонални диетичните планове/хранителни програми.

Персонализираното хранене (Personalized nutrition) е мултидисциплинарен подход, който адресира специфичните хранителни нужди на отделния човек като в своята същина този подход цели оптимизация на хранителния прием и превенция на заболявания, породени от неправилно изградена хранителна програма.

Персонализираният подход е пълната противоположност на досегашният вече залязващ начин на изграждане на шаблонни хранителни планове, които се предоставят на генералната публика като се взимат под внимание само фундаментите като примерно “храни се с повече плодове и зеленчуци, консумирай повече протеин, избягвай сладкото и други).

В днешно време, новата генерация хранителни специалисти са наясно, че този подход “one size fits all approach”няма как да сработи за всеки човек, поради простата причина, че няма универсална програма за всеки. Този подход води до частични резултати тъй като не се адресират специфично нуждите на отделния човек. Множество фактори трябва да се вземат под внимание, за да се достигне до желания резултат !

Моят подход в изготвяне на персонални хранителните програми

Като хранителен специалист и фармацевтичен учен, моята мисия е да предоставя персонална грижа на всеки мой клиент като се опитам да обхвана всеки един етап от процеса взимайки под внимание множеството фактори, които играят роля в изграждане на персонална хранителна програма. Моят подход е насочен към идентифициране на най-оптималният хранителен план за дадения човек, като взема под внимание неговото здравословно състояние, история на заболявания, евентуални дефицити на важни микронутриенти за правилното функциониране на организма, както и различните фактори от начина му на живот и заобикалящата го околна среда.

Това, което целя е изцяло персонален и системен мониторинг на вашето здравословно състояние, работя с екип от лекари, хранителни специалисти и фитнес треньори, като взаимно обменяме ценна информация, допълваме се, като по този начин предоставяме една уникална, индивидуална, всеобхватна грижа за всеки човек.

Референции

  1. Toward the Definition of Personalized Nutrition: A Proposal by The American Nutrition Association; Corinne L. Bush; JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION 2020, VOL. 39, NO. 1, 5–15
  2. Personalized Medicine; Part 1: Evolution and Development into Theranostics ; Randy Vogenberg еt al, 2010, VOL.35, NO 10
  3. Personalized diets may be the future of nutrition. But the science isn’t all there yet ; https://www.sciencenews.org/article/personalized-diets-may-be-future-nutrition-but-science-lags
  4. Effect of personalized nutrition on health-related behaviour change: evidence from the Food4Me European randomized controlled trial; Carlos Celis-Morales et al, International journal of Epidemiology; Volume 46, Issue 2, April 2017, Pages 578–588