1

Специализирани лабораторни изследвания

За повече информация посетете партньорите ни от MЦ.”Пансанус”.

МЦ“ПАНСАНУС” 

Хематология, Биохимия, Хормонални и други специализирани изследвания в лабораторията на МЦ Пансанус.
Всички резултати от изследванията се получават на същия ден от прегледа, с изключение на хормоналните изследвания, които изискват по – продължително технологично време и получаване в рамките на 1-2 работни дни.
Резултатите от анализите се съхраняват в компютърна система на индивидуална страница за всеки пациент, което дава възможност за сравняване (проследяване на “историята”) при всеки преглед. Директен достъп имате през сайта на МЦ. Пансанус секция ПРОВЕРИ РЕЗУЛТАТИ


2

Тест за хранителна непоносимост

За повече информация посетете партньорите ни от Laboratoria.bg.

FoodPrint изследването е бърз колориметричен ELISA метод, разработен на
принципа на технологията за определяне на специфични антитела IgG в човешки серум/плазма, които се образуват към определени храни (хранителни антигени) и предизвикват неблагоприятен имунен отговор.

Контролираното премахване на проблемните храни от диетата ще подобри състоянието на пациента. Синдромът на раздразненото черво в много случаи може да бъде свързан с чувствителност към определена храна. Тези състояния предизвикват и дисбаланс между “добрите“ и “лошите“ бактерии в гастроинтестиналния тракт, което оказва влияние върху желанието Ви за определен вид храна, емоциите и предразположението към определени заболявания. При провеждане на изследването „FoodPrint“ с цел определяне на хранителна непоносимост към 250 различни храни.

Алергия за хранителна непоносимост/чуствителност – образуват се антитела IgG и постепенното образуване на комплекси антиген/антитяло води до отлагането им в тъканите и причиняване на хронично възпаление. Те са отговорни за забавеното начало на симптомите, които могат да се появят няколко дни след консумацията на храна. Симптомите включват: тревожност, депресия, главоболие/мигрена, умора, екзема, астма, болки в ставите, хроничен ринит, артрит, проблеми с теглото и фибромиалгия


3

Микробиомен тест

Специализиран анализ на микробиомен тест

Доброто състояние на чревния микробиом е от ключово значение за нашето здраве. Ние сме това, с което се храним и това, за което мислим. Защитата на тялото ни – нашата имунна система и микроорганизмите, обитаващи червата ни – нашият микробиом, са тясно свързани. Проследяването и грижата за едната от тези системи неминуемо се отразява благоприятно на другата.

Хората, които споделят едно местообитание и една и съща храна, доказано имат сходен микробиом. Погрижете се за себе си и семейството си още днес!

В червата е локализиран 80% от имунитета ни. Необходима е добре функционираща храносмилателна система за силна имунна система. Не пренебрегвайте състоянието на червата си!

Микробиомните тестове ни предоставят изключително ценна информация за:

  • Разнообразието и баланса между  протективни или “полезни” и  асоциращи или“вредни” микроорганизми, които живеят в нашето тяло
  • Нашият Ентеротип, който се сформира още в началните години на нашия живот. Той се базира главно на нашата генетика и в последствие се повлиява от нашите ежедневни хранителни избори. Това от своя страна предопределя и вида диета благоприятна за дългосрочното ни здраве!
  • Функционирането на различните системи като ентеричната, имунната ни система, храносмилателната 
  • Пътища / оси за пренос на информация в нашето тяло като чревно-мозъчна ос, чревно-сърдечна ос, чревно- чернодробна ос , чревно-кожна ос.
  • Метаболитен синдром
  • дефицит на различни макронутриенти и микронутриенти
  • инсулиновата ни чувствителност и ефективното усвояване на въглехидрати в тялото
  • възможността ефикасно да разграждаме макронутриентите