Моят подход в изготвянето на персонална хранителна програма и диета

Моят подход в изготвянето на персонализирана диета и хранителна програма

Като хранителен специалист и фармацевтичен учен, моята мисия е да предоставя персонализирана грижа на всеки мой клиент, като се опитам да обхвана всеки един етап от процеса, взимайки под внимание множеството фактори, които играят роля в изграждането на персонализирана диета и хранителна програма. Моят подход е насочен към идентифициране на най-оптималната хранителна програма за даден човек, като взема под внимание неговото здравословно състояние, история на заболявания, евентуални дефицити на важни микронутриенти за правилното функциониране на организма, както и различните фактори от начина му на живот и заобикалящата го околна среда.

Моята цел е изцяло персонализиран и системен мониторинг на вашето здравословно състояние, работя с екип от лекари, хранителни специалисти и фитнес треньори, като взаимно обменяме ценна информация, допълваме се, като по този начин предоставяме една уникална, индивидуална, всеобхватна грижа за всеки човек.

Моята цел е изцяло персонален и системен мониторинг на вашето здравословно състояние, работя с екип от лекари, хранителни специалисти и фитнес треньори, като взаимно обменяме ценна информация, допълваме се, като по този начин предоставяме една уникална, индивидуална, всеобхватна грижа за всеки човек.


1

Микробиомна възстановителна програма

Цена 250лв

 • Микробиомна възстановителна програма след персонален анализ на твоя индивидуален микробиом на база на проведен микробиомен тест
 • Хранителна програма съобразена с вашия индивидуален микробиомен състав и Ентеротип
 • Хранителна програма съобразена спрямо калорйните нужди както и индивидуалните макро и микронутриентни нужди
 • Превенция и лечение от заболяване като Синдром на Раздразнено Дебело Черво
 • Лечение и превенция на Пропускливи черва чрез заздравяване на интестиналната мукоза
 • Превенция и лечение на инсулинова резистентност
 • Лечение на дисбиоза (повече вредни микроорганизми от колкото позивтини)
 • Превенция и лечение на хранителни дефицити ( макро и микронутриенти )


2

Анализ на микробиомен тест

Цена 80лв

 • Индивидуален анализ на микробиомен тест и идентификация на полезни – протективни и вредни микроорганизми в червата
 • Идентификация на твоя индивидуален Ентеротип, който се заражда генетично в ранна детска възраст
 • Идентификация на благоприятен хранителен режим спрямо твоя Микробиомен състав и калорийни нужди
 • Функционирането на различните системи като Имунната ни система, Храносмилателната и други
 • Пътища / оси за пренос на информация в нашето тяло, чревно-мозъчна ос, чревно-сърдечна ос, чревно- чернодробна ос.
 • Ранна фаза на метаболитно заболяване и превенция
 • Идентификация на възпалителни процеси и конкретно възпалителен фактор TMAO
 • Количество на различни микронутриенти и тяхното разпределение
 • Инсулиновата ни чувствителност
 • възможността ефикасно да разграждаме макронутриентите (мазнините, въглехидратите и протеините) и микронутриенти ( витамини и минерали и фитонутриенти )
 • Количествена идентификация на ключови полезни бактерии за нашето здраве като Akermancia Muciniphila – ключова за здравето на интестиналната бариера и пазител на пропускане на вредни токсини в тялото
 • Идентификация на патогенни бактерии причинители на заболяване


3

Диета и хранителен режим

Цена 199лв

 • Първичен разговор със хранителен специалист, поставяне на цели на диетичния план и инструкции за последвала съвместна работа
 • Изготвяне на диета съобразена с вашето ежедневие и персонални хранителни предпочитания и нужди
 • Изготвяне на персонален суплементационен план (План за прием на хранителни добавки)
 • Разговор след изготвяне на персоналена диета с детайлни инструкции за нейното спазване


4

Тренировъчен план

Цена 199лв

 • Разговор с фитнес треньор с цел поставяне на цели на тренировъчния план, както и инструкции за съвместна работа
 • Изготвяне на индивидуален тренировъчен план съобразен с физическите възможности на човека
 • Даване на детайлни разяснения за спазване на програмата


5

Диета и Тренировъчен план

Цена 299лв

 • Разговор с хранителен специалист и с фитнес треньор с цел идентификация на здравословния проблем и поставяне на цели на хранителния и тренировъчния план, както и инструкции за съвместна работа.
 • Изготвяне на диета съобразена изцяло с вашето ежедневие и персонални хранителни предпочитания и нужди
 • Изготвяне на двигателен режим съобразен с вашата форма и цели
 • Изготвяне на индивидуален суплементационен план (План за прием на хранителни добавки)
 • Разговор след изготвяне на програмите, даване на детайлни разяснения за спазването им


6

Изграждане на здравословни навици за цял живот

199лв на месец

 • Разговор с Хранителен специалист  с цел идентификация на здравословния проблем и поставяне на цели на хранителния план, както и инструкции за съвместна работа
 • Изготвяне на хранителен пан съобразен изцяло с вашето ежедневие и персонални хранителни предпочитания и нужди
 • Изготвяне на индивидуален Суплементационен план (План за прием на хранителни добавки)
 • Ежемесечена актуализия на диететичния план с цел постигане на желаните резултати (смяна на подбора на храни и избора на подходящи хранителни добавки в зависимост от етапа от процеса, в който се намираме)
 • Ежедневна email консултация при евентуални възникнали въпроси по спазването на предписания режим


7

Комбиниран пакет за постигане на желаната форма

299лв на месец

 • Първичен разговор с Хранителен специалист и с фитнес треньор, поставяне на цели на хранителния и тренировъчния план и инструкции за последвала съвместна работа
 • Изготвяне на персонален хранителен план съобразен с вашето ежедневие и персонални хранителни предпочитания и нужди
 • Изготвяне на персонален суплементационен план (план за прием на хранителни добавки)
 • Изготвяне на индивидуална тренировъчна програма съобразена с вашите физически данни и възможности
 • Провеждане на ежеседмични индивидуални тренировки във фитнес зала с цел научаване на правилното изпълнение на движенията, корекция на формата, за да се избегнат нежелани контузии и постигане на силов и мускулен прогрес
 • Ежеседмичен разговор с цел оптимизация при нужда на хранителния и тренировъчния план, даване на насоки за по-лесно спазване, ранна идентификация на евентуални пречки, проблеми при спазването на програмите
 • Ежемесечна актуализация на хранителния и тренировъчния план с цел постигане на желаните резултати (промяна на тренировъчната програма, актуализация на хранителния план, избор на хранителни добавки в зависимост от етапа от процеса, в който се намираме)
 • Ежедневна email консултация при евентуални възникнали въпроси по спазването на програмите


8

Системен мониторинг на вашето здравословно състояние заедно с екип от специалисти на МЦ Пансанус.

 • Първичен разговор с Хранителен специалист, идентифициране на проблеми, пречки пред постигане на по-добро здраве, поставяне на цели и основи на диетичния план и съвети за последвала съвместна работа.
 • При нужда, препращане за вторичен разговор към специалист от МЦ Пансанус с цел получаване на по-пълна информация за вашето здравословно състояние и ценно второ медицинско мнение.
 • Лабораторни изследвания– информация за евентуални дефицити на важни микронутриенти за правилното функциониране на Вашето тяло.
 • Изготвянене на персонален хранителен план съобразен с вашето ежедневие, хранителни нужди и здравословно състояние.
 • Изготвяне на персонален суплементационен план (План за прием на хранителни добавки) съобразен изцяло с Вашето здравословно състояние и цели!
 • Ежедневна email консултация при евентуални възникнали въпроси по спазването на предписания режим
 • Ежеседмичен разговор с цел оптимизация при нужда на хранителния и тренировъчния план, даване на насоки за по-лесно спазване, ранна идентификация на евентуални пречки, проблеми при спазването на програмата.
 • Ежемесечна актуализация на диетичния план с цел постигане на желаните резултати (актуализация на хранителния план, избор на хранителни добавки в зависимост от етапа от процеса, в който се намираме).
 • Изготвяне на ежемесечен report, целящ да обобщи постиганото до момента.