Промяната към твоето по-добро аз, започва тук

Попълнете въпросникът и някой от екипът ни ще се свърже с Вас при първа възможност.

  1

  Основни данни  2

  Хранителен режим
  3

  Тренировъчна програма


  4

  Здравословно състояние

  Warning Symbol
  Ако да, моля изпратете ги на contact@pankostanchev.com
  те са важни за съобразяване при изготвяне на хранителен режим

  5

  Работа и ежедневие