Начало/Хранителни Добавки/Butaren- натриев бутират х 90 капсули

Butaren- натриев бутират х 90 капсули

42.99лв.

Бутировата киселина има благоприятно въздействие върху епителните (покривните) клетки на дебелото черво. Тя е едно от
малкото вещества, които директно се използват от чревните клетки без да преминават преработка в черния дроб. Така лигавицата става по-дебела, по-здрава и метаболитно поактивна. Това води до няколко благоприятни ефекта – намаляване на възпалението, заздравяване на предишно увредена лигавица, подобряване работата на червото като цяло, което води до по-добро всмукване и съответно усвояване на хранителните вещества и оттам наддаване на тегло. По-здравата лигавица обратно въздейства и
подобрява качеството на „полезните” бактерии (симбиоза). Тези ефекти са благоприятни за състояния или заболявания, които са свързани с нарушение на целостта и работата на лигавицата или имат повишени изисквания към нея.

Butyric acid has a beneficial effect on the epithelial (covering) cells of the colon. It is one of the few substances that are directly used by intestinal cells without undergoing processing in the liver. Thus, the mucous membrane becomes thicker, healthier and metabolically more active. This leads to several beneficial effects – reducing inflammation, healing of previously damaged mucosa, improving the work of the intestine as a whole, which leads to better absorption and absorption of nutrients and hence normalization of weight. A healthier mucosa reversely affects and improves the quality of “beneficial” bacteria (symbiosis).

Листовка

Описание

Бутировата киселина има благоприятно
въздействие върху епителните (покривните) клетки на дебелото черво. Тя е едно от малкото вещества, които директно се използват от чревните клетки без да преминават преработка в черния дроб. Така лигавицата става по-дебела, по-здрава и метаболитно поактивна. Това води до няколко благоприятни ефекта – намаляване на възпалението, заздравяване на предишно увредена лигавица, подобряване работата на червото като цяло, което води до по-добро всмукване и съответно усвояване на хранителните вещества и оттам наддаване на тегло. По-здравата лигавица обратно въздейства и подобрява качеството на „полезните” бактерии (симбиоза). Тези ефекти са благоприятни за състояния или заболявания, които са свързани с нарушение на целостта и работата на лигавицата или имат повишени изисквания към нея.

ПОКАЗАНИЯ:
– Колит и колитни оплаквания – всички оплаквания свързани с дискомфорт или
болка в червата, подуване, куркане, трудно или нередовно изхождане.
– Разстройство или нарушения в ритъма на дефекация след вирусни или
бактериални инфекции на червата, особено хроничните (продължаващи повече
от 15 дена).
– Състояния след прием на антибиотици, които са нарушили качествата на
нормалната чревна флора.
– Състоянията, които настъпват след химиотерапия (мукозит) или лъчетерапия
(атрофичен колит) и са свързани с дирeктно увреждане на лигавицата от
активната субстанция.
– Състояния на повишена метаболитна нужда за организма, свързани с нуждата
от усилен растеж или натрупване на мускулна маса.
– Болестта Улцерозен колит и Болестта на Крон са заболявания свързани с
нарушаване целостта на лигавицата на дебелото черво поради автоимунен
конфликт.
– Има данни за подобряване на метаболитния синдром (нарушение на кр. захар,
мазнините в кръвта, повишено тегло, високо артериално налягане, омазнен
черен дроб). Проучвания показват, че в рамките на една седмица инсулиновата
чувствителност при пациентите се повишава с 300%.
– Бутировата киселина успешно се използва при случаи на енцефалопатия при
чернодробна цироза причинена от високи нива на амоняк в кръвта.
– Има данни за противотуморен ефект, поради стимулиране на „правилното”
делене на клетките.

ДОЗИРОВКА:
Винаги приемайте препарата, така както ви е препоръчан от вашия лекуващ лекар.
За различните състояния, дозировката е различна. Обичайно се започва с една капсула
три пъти дневно. За по-изразен ефект или по-бързо достигане на желания ефект дозата
може да се увеличи до 3х2 капс. дневно с храна.

 

Butyrate also known as the most important short-chain fatty acid in our body is produced thanks to our protective bacteria and is directly involved in our digestive health and prevention of a number of diseases of the gastrointestinal system. Butyrate in the form of sodium butyrate is the best studied form of butyric acid, involved in a number of processes in our body and having a supporting and protective role for our immune system.

INDICATIONS:
– Colitis and colitis complaints – all complaints related to discomfort or pain in the intestines, swelling, bittering, difficult or
irregular bowel movements.
– Disorder or disturbance in the rhythm of defecation after viral or
bacterial infections of the intestine, especially chronic ones (lasting more than
15 days).
– Conditions after taking antibiotics that have impaired the qualities of the
normal intestinal flora.
– Conditions that occur after chemotherapy (mucositis) or radiotherapy
(atrophic colitis) and are associated with direct damage to the mucous membrane by
the active substance.
– Conditions of increased metabolic need for the body associated with the need
for increased growth or muscle mass.
– Ulcerative colitis and Crohn’s disease are diseases associated with
violation of the integrity of the mucous membrane of the colon due to autoimmune
conflict.
– There is evidence of an improvement in metabolic syndrome (violation of cr. sugar, fats in the blood, increased weight, high blood pressure,
oily
liver). Studies have shown that within a week, insulin
sensitivity in patients increases by 300%.
– Butyric acid is successfully used in cases of encephalopathy in liver cirrhosis caused by high levels of ammonia in
the blood.
– There is evidence of an antitumor effect due to stimulation of “correct”
cell division.

DOSAGE:

Always take the preparation as recommended by your doctor.
For different conditions, the dosage is different. It is usually started with one capsule
three times a day. For a more pronounced effect or faster reaching the desired effect, the dose
can be increased to 3×2 caps. daily with food.

CONTRAINDICATIONS:
There are no contraindications to the use of butyric acid.

SPECIAL WARNINGS AND PRECAUTIONS

It should be noted that the intake of high doses of BUTAREN® leads to increased
sodium import, which is relevant for patients taking diuretics.

DRUG AND OTHER INTERACTIONS
No adverse drug interactions have been identified so far. The effect of
BUTAREN® can be potentiated by its joint intake with pre- and probiotics.

To
date, there is no evidence of adverse effects in pregnant or lactating women.
Butyric acid is a natural product in breast milk that has a beneficial
effect on the infant.

ADVERSE REACTIONSThere have been rare reports of increased acidity in the stomach associated with butyric

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Butaren- натриев бутират х 90 капсули”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *