Описание

  • Изготвяне на хранителелна програма съобразена изцяло с вашето ежедневие и персонални хранителни предпочитания и нужди
  • Изготвяне на двигателен режим съобразен с вашата форма и цели
  • Изготвяне на индивидуален суплементационен план (План за прием на хранителни добавки)
  • Разговор след изготвяне на програмите, даване на детайлни разяснения за спазването им