Описание

 

  • Изготвяне на индивидуален тренировъчен план съобразен с физическите възможности на човека
  • Даване на детайлни разяснения за спазване на програмата