Един подход за всеки е шаблонен начин на предoставяне на информация, без да се вземат индивидуалните специфики на всеки човек