Благоприятстват разнообразието на микроорганизми и се грижат за позитивен чревен баланс