Това са витамини (водо и мастно разтворими), минерали (макро и микро минерали), фитонутриенти (от растенията), миконутриенти (от гъби) и зоонутриенти (от храни от животински произход)