Съвкупност от десетки трилиони “полезни” и “вредни” микроорганизми (всички бактерии, вируси, гъбички и други едноклетъчни организми), които се намират в нашият гастроинтестинален тракт.