Основен закон на термодинамиката, приетата енергия трябва да е равна на изразходваната енергия, за да се поддържа тегло. По друг начин казано по-малко приета енергия води до калориен дефицит, a по-високо количество до калориен излишък.