Съвкупност от десетки трилиони микроорганизми и техните геноми, които обменят помежду си генетичен материал (ДНК и РНК).