Ентеротип представлява клъстър от определени видове микроорганизми, които преобладават в нашия индивидуален Микробиом. Има три вида ентеротипа: Ентеротип 1- Бактериоди ; Ентеротип 2- Превотела ; Ентеротип 3- Руминококи